GWR352 - 3G ruter

GWR352 je robustan celularni 3G ruter, visokih performansi, dizajniran da zadovolji zahtijeve velikog broja M2M implementacija. Zahvaljujući integrisanom 3G modulu, otklonjene su sve barijere vezane za brzinu prijenosa. Bez obzira da li se GWR352 3G ruter koristi za obezbijeđivanje primarne konekcije (bankomati, POS, senzori, IP kamere ...) ili "backup" rješenja (udaljene kancelarije, prodavnice, benzinske stanice ...), ovaj proizvod će demonstrirati najviši nivo stabilnosti i pouzdanosti.

Glavne karakteristike:

  • Robustan sistem za implementacije u kojima se zahtijeva visok stepen pouzdanosti i dostupnosti.
  • Kompletan set naprednih funkcija
  • Korisniku prilagođen, WEB bazirani konfiguracioni interfejs
  • Vrhunski interfejs komandne linije (CLI) za IT profesionalce
  • Specijalan sofver za upravljanje i monitoring grupe rutera (RMMS)
  • Podrška za dvije SIM kartice
  • Veliki broj "failover" opcija
  • Napredan sistem logovanja i monitoringa performansi rutera
  • Efikasno rješenje u pogledu troškova implementacije
...