Kontakt

RIDMONT D.O.O.
Djulje Jovanova 54 A
81000 Podgorica, Crna Gora
E-mail: info@ridmont.me
Tel: +382 67 335 148
      +382 67 308 999
PIB:   02202654
PDV: 30/31-01889-6
SGM banka: 550-6825-75
CKB banka: 510-2325-49
Radno vrijeme: Poneđeljak-Petak, 09:00-1600h