LigoDLB Propeller 5

LigoDLB Propeller 5 se može koristiti kao AP ili CPE a zahvaljujući svom unikatnom mehanizmu podešavanja antene može imati jako dobre rezultate. 
Ima integrisanu prenaponsku zaštitu a očekivani dometi su 7km u PtP i 5km u PtMP modu.

Glavne karakteristike uređaja:

 • 5.150 - 5.850 GHz (FCC 5.150 - 5.250 i 5.725 - 5.850 GHz)
 • 80,000 PPS
 • 170 Mbps kapacitet
 • Izlazna snaga 29 dBm
 • Integrisana direkciona panel antena od 15 dBi 
 • Moćan OS
 • iPoll 2
 • Vodootporno kućište (IP-65)
 • Besplatan WNMS (WNMS – Wireless Network Management System)
 • Responsive HTML 5 GUI
 • Montira se na šipku

Detaljne specifikacije uređaja

...