LigoPTP 620HP

LigoPTP 620HP radi na frekvencijama 6-38GHz i dizajniran je da omogući mikrotalasne linkove velikog kapaciteta.

Glavne karakteristike uređaja:

 • Širok opseg podržanih frekvencija od 6 do 38 GHz
 • Fleksibilne veličine kanala: od 7 do 56 MHz (ETSI), od 10 do 60 MHz (ANSI)
 • Mod duplog kapaciteta 2+0
 • Zaštitni mod: 1+1 Hot Standby, 1+1 Space diversity, 1+1 Frequency diversity
 • Do 730 Mbps stvarnog protoka (365 Mbps full duplex) u 1+0 konfiguraciji
 • Do 1460 Mbps stvarnog protoka (730 Mbps full duplex) u 2+0 konfiguraciji
 • Malo kašnjenje, ispod 0.5 msec
 • Do 23 - 30 dBm izlazne snage
 • Hitless auto-rate (ACM)
 • Automatska kontrola izlazne snage
 • Podržava do 32 E1/T1 linije sa eksternim LigoMUX 16 multiplekserom

Detaljne karakteristike uređaja

...