24HPOW napajanje

24V 1.6A je napajanje velike snage sa uticnicom za strujni kabal.

Preporučuje se za duge kablove koji imaju nekoliko wireless kartica sa velikom izlaznom snagom.

...